(1)
Sulkowski, M. Zagadnienie Demokracji I Totalitaryzmu W myśli Józefa Kard. Ratzingera - Benedykta XVI. Ch-S-P 2018, 107-122.