(1)
Salij OP, J. Kościół Wobec Kary śmierci. Ch-S-P 2016, 10-16.