(1)
Gierycz, M.; Mazurkiewicz, P. Od Redakcji. Ch-S-P 2019, 5-10.