Gierycz, M., & Mazurkiewicz, K. P. (2017). Dwie wizje człowieka - dwie wizje Europy. Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, (17-18). https://doi.org/10.21697/csp.2014.18.1.02