Wielecki, K. (2017). Alpinizm bez asekuracji, czyli Unia wobec zmiany cywilizacyjnej. Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, (17-18). https://doi.org/10.21697/csp.2014.18.1.04