Mazurkiewicz, P. (2023). Strona Redakcyjna. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/13806