Mazurkiewicz, P. (2023). Od Redakcji. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), 3–4. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/13807