Eijk, W. J. (2023). Prawa człowieka w społeczeństwie zsekularyzowanym. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), 25–44. https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.02