Franck, M. I. (2023). Jan Paweł II i poszanowanie kultur lokalnych. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), 110–119. https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.06