Dylus, A. (2018). Koniunkcja demokracji i gospodarki? Perspektywa Centesimus annus. Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, (21), 76 - 93. https://doi.org/10.21697/csp.2017.21.1.05