Sulkowski, M. (2018). Zagadnienie demokracji i totalitaryzmu w myśli Józefa kard. Ratzingera - Benedykta XVI. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (21), 107–122. https://doi.org/10.21697/csp.2017.21.1.07