Burgoński, ks. P. (2018). Klucz do zrozumienia Europy Recenzja książki Michała Gierycza, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 616. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (21), 130 - 134. https://doi.org/10.21697/csp.2017.21.1.09