Sulkowski, M. (2019). Ideologia Państwa Islamskiego. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (22), 211–228. https://doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.14