Gierycz, M., & Mazurkiewicz, P. (2019). Od redakcji. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (22), 5–10. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/3235