Grosfeld, J. (2013). Od redakcji. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (15-16), 3. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6015