Zięba, M. (2013). Koniec scjentystycznej ekonomii?. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (15-16), 6-12. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6019