Dylus, A. (2013). Krytyka "zabójczej" gospodarki. Ujęcie "Evangelii . Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (15-16), 13-25. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6021