Ochab, E. U. (2020). Okrucieństwa Państwa Islamskiego przeciwko kobietom i dziewczętom oraz potrzeba odpowiedzi na nie. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (24), 142–154. https://doi.org/10.21697/CSP.2020.24.1.24