Mazurkiewicz, P. (2020). Wielokulturowość a multikulturalizm. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (24), 229–250. https://doi.org/10.21697/CSP.2020.24.1.29