WIELECKI, K. Alpinizm bez asekuracji, czyli Unia wobec zmiany cywilizacyjnej. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, n. 17-18, 26 sty. 2017.