Sulkowski, Mariusz. 2018. „Zagadnienie Demokracji I Totalitaryzmu W myśli Józefa Kard. Ratzingera - Benedykta XVI”. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, nr 21 (czerwiec):107-22. https://doi.org/10.21697/csp.2017.21.1.07.