Gierycz, Michał, i Piotr Mazurkiewicz. 2019. „Od Redakcji”. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, nr 22 (styczeń):5-10. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/3235.