Grosfeld, Jan. 2013. „Od Redakcji”. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, nr 15-16 (marzec), 3. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6015.