Zięba, Maciej. 2013. „Koniec Scjentystycznej Ekonomii?”. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, nr 15-16 (marzec), 6-12. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6019.