Gierycz, M. i Mazurkiewicz, K. P. (2017) „Dwie wizje człowieka - dwie wizje Europy”, Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, (17-18). doi: 10.21697/csp.2014.18.1.02.