Wielecki, K. (2017) „Alpinizm bez asekuracji, czyli Unia wobec zmiany cywilizacyjnej”, Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, (17-18). doi: 10.21697/csp.2014.18.1.04.