Eijk, W. J. (2023) „Prawa człowieka w społeczeństwie zsekularyzowanym”, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), s. 25–44. doi: 10.21697/CSP.2023.27.1.02.