Franck, M. I. (2023) „Jan Paweł II i poszanowanie kultur lokalnych”, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), s. 110–119. doi: 10.21697/CSP.2023.27.1.06.