Dylus, A. (2018) „Koniunkcja demokracji i gospodarki? Perspektywa Centesimus annus”, Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, (21), s. 76 - 93. doi: 10.21697/csp.2017.21.1.05.