Burgoński, ks. P. (2018) „Klucz do zrozumienia Europy Recenzja książki Michała Gierycza, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 616”, Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, (21), s. 130 - 134. doi: 10.21697/csp.2017.21.1.09.