Bobko, A. (2019) „Religia na obraz ludzki czy Boży? Recenzja książki Jana Grosfelda pt. Od lęku do nadziei. Chrześcijanie. Żydzi. Świat, WAM, Kraków 2011, ss. 248”, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (22), s. 259-262. doi: 10.21697/csp.2018.22.1.17.