Zięba, M. (2013) „Koniec scjentystycznej ekonomii?”, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (15-16), s. 6-12. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6019 (Udostępniono: 10kwiecień2021).