Dylus, A. (2013) „Krytyka "zabójczej" gospodarki. Ujęcie "Evangelii ”, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (15-16), s. 13-25. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6021 (Udostępniono: 29październik2020).