Ochab, E. U. (2020) „Okrucieństwa Państwa Islamskiego przeciwko kobietom i dziewczętom oraz potrzeba odpowiedzi na nie”, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (24), s. 142–154. doi: 10.21697/CSP.2020.24.1.24.