Mazurkiewicz, P. (2020) „Wielokulturowość a multikulturalizm”, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (24), s. 229–250. doi: 10.21697/CSP.2020.24.1.29.