[1]
W. J. Eijk, „Prawa człowieka w społeczeństwie zsekularyzowanym”, Ch-S-P, nr 27, s. 25–44, grudz. 2023.