[1]
M. I. Franck, „Jan Paweł II i poszanowanie kultur lokalnych”, Ch-S-P, nr 27, s. 110–119, grudz. 2023.