[1]
P. Mazurkiewicz, „Chrześcijańska a liberalna koncepcja praw człowieka”, Ch-S-P, nr 27, s. 160–176, grudz. 2023.