Mazurkiewicz, P. „Od Redakcji”. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, nr 27, grudzień 2023, s. 3-4, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/13807.