Franck, M. I. „Jan Paweł II I Poszanowanie Kultur Lokalnych”. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, nr 27, grudzień 2023, s. 110-9, doi:10.21697/CSP.2023.27.1.06.