Sulkowski, M. „Zagadnienie Demokracji I Totalitaryzmu W myśli Józefa Kard. Ratzingera - Benedykta XVI”. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, nr 21, czerwiec 2018, s. 107-22, doi:10.21697/csp.2017.21.1.07.