Gierycz, M., i P. Mazurkiewicz. „Od Redakcji”. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, nr 22, styczeń 2019, s. 5-10, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/3235.