Grosfeld, J. „Od Redakcji”. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, nr 15-16, marzec 2013, s. 3, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6015.