Zięba, M. „Koniec Scjentystycznej Ekonomii?”. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, nr 15-16, marzec 2013, s. 6-12, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/6019.