Sulkowski, Mariusz. „Zagadnienie Demokracji I Totalitaryzmu W myśli Józefa Kard. Ratzingera - Benedykta XVI”. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, no. 21 (czerwiec 15, 2018): 107–122. Udostępniono maj 26, 2024. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/article/view/2387.