Autor - szczegóły

Burgoński, ks. Piotr, Instytut Politologii UKSW w Warszawie, Polska

  • Nr 21 (2017): Wyzwania demokracji - Recenzje i omówienia
    Klucz do zrozumienia Europy Recenzja książki Michała Gierycza, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 616
    Szczegóły  PDF