Zoll, Andrzej


Chrześcijaństwo-Świat-Polityka Nr 19 (2015): O karze śmierci - Artykuły
Kara śmierci – refleksje prawne z perspektywy chrześcijańskiej
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP