Kulska, Joanna, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, PolskaChrześcijaństwo-Świat-Polityka Nr 21 (2017): Wyzwania demokracji - Recenzje i omówienia
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Perspektywy dla świata wolnego od broni nuklearnej i integralnego rozbrojenia”. Watykan, 10–11.11.2017
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP