Wielecki, Krzysztof


Chrześcijaństwo-Świat-Polityka Nr 17-18 (2014): Czy Europa może być zbawiona? - Artykuły
Alpinizm bez asekuracji, czyli Unia wobec zmiany cywilizacyjnej
Szczegóły PDF PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP