Jevtić, Miroljub, University of Belgrade, Serbia


Chrześcijaństwo, Świat, Polityka Nr 23 (2019): Politologia religii - Recenzje i omówienia
25 Years of Politology of Religion
Abstrakt PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP